Strona główna
Praca
Tutaj jesteś

Rodzaje dodatków do niskiej emerytury

10 maja 2022 dodatek do niskiej emerytury


Aktualnie na terenie kraju możliwe jest uzyskanie licznych dodatków do niskich emerytur. Warto się z nimi zapoznać, a także dowiedzieć się nieco więcej na temat kryteriów ich przyznawania.

13. i 14. emerytura

Wśród najczęściej wypłacanych dodatków do niskich emerytur można wskazać dodatek w postaci trzynastego oraz czternastego świadczenia w ciągu roku. Trzynasta emerytura to dodatkowe świadczenie dla osób, które aktualnie mają prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, rodzinnej, socjalnej, a także rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia przedemerytalnego oraz nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Ryczałt energetyczny

Kolejnym możliwym do uzyskania dodatkiem do niskiej emerytury jest ryczałt energetyczny. Jest to świadczenie, dzięki któremu możliwe jest obniżenie kosztów korzystania z energii cieplnej, elektrycznej oraz gazowej na potrzeby prywatnego gospodarstwa domowego osoby starszej. Dodatek przysługuje kombatantom oraz wdowom i wdowcom po nich, a także przymusowo zatrudnianym żołnierzom oraz wdowom po nich.

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek do niskiej emerytury obejmuje także dodatkowe świadczenie pielęgnacyjne. Jest to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które należy się osobom uznanym za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Dodatek jest także wypłacany osobom, które ukończyły siedemdziesiąty piąty rok życia. Dodatek pielęgnacyjny podlega waloryzacji, dlatego jego kwota może się zwiększać wraz z upływem czasu oraz terminem waloryzowania emerytury lub renty.

Dodatek kombatancki

W poszczególnych przypadkach możliwe jest także uzyskanie dodatku kombatanckiego. Ten dodatek dedykowany jest osobom uznanym za kombatantów przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Kwota dodatku kombatanckiego, podobnie jak pielęgnacyjnego, jest waloryzowana i może się zwiększać wraz z upływem czasu i terminem waloryzowania pobieranych świadczeń. W celu uzyskania dodatku kombatanckiego należy złożyć komplet dokumentów, wśród których wymienia się wniosek o przyznanie dodatku kombatanckiego oraz decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Dodatek kompensacyjny

Wśród możliwych do uzyskania dodatków do najniższych emerytur można również wymienić świadczenie kompensacyjne. Jest on przeznaczony dla osób, które uzyskały prawo do takich świadczeń jak dodatek kombatancki lub dodatek za tajne nauczanie, a także ryczałt energetyczny. W celu starania się o to świadczenie należy złożyć stosowne dokumenty, wśród których można na przykład wymienić wniosek o przyznanie dodatku kompensacyjnego.

Dodatek za tajne nauczanie

Kolejny dodatek do niskiej emerytury to dodatek za tajne nauczanie. Przeznaczony jest dla osób pobierających emeryturę lub rentę oraz prowadzących tajne nauczanie podczas okupacji lub uczących w języku polskim przed dniem pierwszego września 1939 roku. Wystarczające jest spełnienie jednego ze wskazanych warunków, aby móc uzyskać wsparcie w postaci tego dodatku.

Redakcja czadersi.pl

Nasza strona to oaza dla poszukiwaczy równowagi między pracą a życiem prywatnym, między dbaniem o siebie a rozwijaniem własnych pasji. Zanurz się w bogatym oceanie artykułów, które eksplorują świat lifestyle'u, wnętrz, zdrowia, urody i diety.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

sposoby na znalezienie pracy
dodatek do niskiej emerytury

Jesteś zainteresowany reklamą?